Üye Girişi

 • ADI KÜÇÜK GURURU BÜYÜK PROJE

  ADI KÜÇÜK GURURU BÜYÜK PROJE

 • ADANA SIFIRBİR'E KAVUŞTU

  ADANA SIFIRBİR'E KAVUŞTU

 • NOBEL ÖDÜLLÜ STIGLITZ ADANA’DA

  NOBEL ÖDÜLLÜ STIGLITZ ADANA’DA

 • ÇUKUROVA GİAD CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINDA

  ÇUKUROVA GİAD CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINDA

 • ÇUKUROVA GİAD FATİH TERİM'İ KONUK ETTİ

  ÇUKUROVA GİAD FATİH TERİM'İ KONUK ETTİ

 • EFSANE BAŞKANLAR ADANA'DA BELEDİYECİLİĞİ ANLATTI

  EFSANE BAŞKANLAR ADANA'DA BELEDİYECİLİĞİ ANLATTI

 • HAYALİMDEKİ ADANA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

  HAYALİMDEKİ ADANA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

 • SCHRÖDER, ÇUKUROVA GİAD İLE ADANA'DA

  SCHRÖDER, ÇUKUROVA GİAD İLE ADANA'DA

 • ÇUKUROVA GİAD, KRİZ KAHİNİ ROUBINI'YI KONUK ETTİ

  ÇUKUROVA GİAD, KRİZ KAHİNİ ROUBINI'YI KONUK ETTİ

 • 'HAİN PLAN DEMOKRASİYLE BOZULDU'

  'HAİN PLAN DEMOKRASİYLE BOZULDU'

 • YERLİ OTOMOBİL İÇİN ADANA ÇAĞRISI

  YERLİ OTOMOBİL İÇİN ADANA ÇAĞRISI

 • STRAW ÇUKUROVA GİAD'IN KONUĞU

  STRAW ÇUKUROVA GİAD'IN KONUĞU

 • ÇUKUROVA GİAD SURİYE SINIRINDA

  ÇUKUROVA GİAD SURİYE SINIRINDA

Önceki Sonraki

ŞÜKRÜ KIZILOT'TAN YENİ TTK DERSİ


Çukurova GİAD’ın ‘Bilgi Güçtür” toplantıları kapsamında işadamlarını bilgilendirdi
 
Kızılot'tan yeni TTK dersi
 
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakütesi Maliye Bölümü Başkanı ve Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot, Adanalı işadamlarına yeni Türk Ticaret Kanunu'nu (TTK) anlattı. Kızılot, TTK'nın 1956'da yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Bu kanun, 56 model otomobil gibi, artık yetersiz kalıyordu. Şimdi 2012 modelle değiştiriliyor. Günün ihtiyaçlarına, teknolojisine daha uygun" dedi.
Çukurova Genç İşadamları Derneği'nin (Çukurova GİAD), geleneksel etkinliklerinden biri olan, 'Bilgi Güçtür' toplantılarının konuğu mali ve finansal konularda Türkiye'nin güvenilir ve uzman adlarından Prof. Dr. Şükrü Kızılot oldu. Adana Hiltonsa'da düzenlenen "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İş Hayatına Yansımaları" konulu toplantının açış konuşmasını yapan Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, dünyada baş döndürecek hızda değişimler ve gelişmelerin meydana geldiğini, bilginin dünyanın bir ucundan diğer ucuna saniyeler içerisinde ulaşabildiğini söyledi. Bu hızın etkisi, bilginin daha kolay paylaşılması ve dünyanın birbiriyle daha kolay iletişim kurmasının hayatı her yönde etkilediğine dikkat çeken Sakarya, "Bu etki ile toplumlar birbirlerini daha da fazla etkilemeye, değiştirmeye başladı. Sonucunda sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde değişimler yaşanıyor. İnançlar, değerler, ekonomiler, yapılar, varlıklar, sahipler, üretim ilişkileri, ticari yapılar, teknolojik araç ve gereçler, eğitim sistemleri, iletişim şekilleri ve araçları, toplumsal ve hukuki yapılar, cezalar, ödüller gibi birçok değişim gerçekleşiyor. Bu değişimler, gelişmenin kaçınılmaz sonuçlarıdır" dedi. Globalleşmenin getirdiği yeni dünya düzeninde, coğrafi parça olmaktan öte dünya üzerinde ticari, ekonomik, sosyal bir güç olabilmek, daha da gelişebilmek için bilgiden faydalanarak ve doğru paylaşarak bu değişimleri gerçekleştirebilmenin Türkiye ve işadamları için çok önemli olduğunu vurgulayan Sakarya, şunları söyledi:
"Günümüzde ülkemizi uluslararası ilişkiler yada içinde yer alınması hedeflenen yapılar ve dünya üzerine daha çok söz sahibi olabilme isteği  bu değişimleri gerçekleştirmek için zorluyor. İşte, Yeni TTK bu çerçevede atılan adımlardan birisidir. TTK, 1956 yılından bu yana yürürlükte bulundu. Bu süre içerisinde gerek Türkiye, gerekse dünyada çok önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler yaşandı. 'Sanayi Toplumu' kavramı yerini 'Bilgi Toplumu' gibi tüm ülkeleri etkileyen kavramlara bırakmaya başladı. 56 yıl süresince ticari hayatı düzenleyen kanunun bırakın bir 56 sene daha ülke ticari hayatını düzenlemesini, değişimler, beklentiler ve gelişmeler ışığında günümüzde bile günün gereği ticari koşullara uygun olmadığı aşikardır. Türkiye, çağa ayak uydurmak için Türkiye ticaret yaşamını düzenleyen kanunu güncellemek zorunda kaldı. Yaklaşık 56 yıldır uygulanmakta olan ve günün ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelen TTK yerine yeni bir yasa hazırlandı. Yeni TTK ticaret hayatının kurallarını yeniden belirleyerek, son 56 yıllık ticaret alışkanlıklarını değiştirecek niteliktedir. İş dünyasını tümüyle etkileyecek ve yapısal dönüşümü hızlandıracaktır. Bu dönüşümün doğru, anlamlı, akılcı ve kalıcı olabilmesi için her işletmenin bir yol haritası çıkarması, kuruluşundan yönetimine, yeniden yapılandırılmaya, denetim ve raporlama sistemlerine kadar önemli ve kalıcı değişiklikler gerçekleştirmesi gerekmektedir. Genç İşadamları olarak TTK'nın, şirketlerimizin kurumsallaşmasında, sağlıklı büyüme ve sürdürülebilirlikte, rekabet gücünün arttırılmasında, yabancı yatırımcı ve ortak çekme kolaylığında, finansal piyasalardan fon temininde, dünya pazarlarından daha fazla pay alma açılarından sağlam bir zemin oluşturacağı ümidini taşımaktayız. Geleceğin iyi yöneticisi, iş adamı, çok bilen değil, bilgileri iyi kullananlar olacaklardır. İyi yönetici, başarılı iş adamı, toplumsal değişimin yarattığı yeni yapılara ayak uyduran kişilerdir. Onun için hepimiz değişimleri izleyip, bilgileri doğru kaynaklardan öğrenip yolumuza devam etmek durumundayız."
Çukurova GİAD üyeleri, konuk işadamları olmak üzere salonu dolduran yaklaşık 350 kişiye konuşan Prof. Dr. Şükrü Kızılot da, işadamlarını yeni TTK hakkında bilgilendirdi. 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek yeni TTK'nın iş hayatında birçok değişikliği getireceğini bildiren Kızılot, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek yeni TTK'nın çok sayıda değişiklikler getirdiğini, tek kişilik anonim ve limited şirket kurulabileceğini, yönetim kurulunun tek kişilik olabileceğini söyledi. Yeni TTK'nın reform niteliğinde düzenlemeler getireceğini belirten Kızılot, kanunun olumlu ve olumsuz yönlerine değindi, "Aksayan yönleri de var. Dileğimiz aksayan yönlerinin değiştirilmesi, kaldırılması" dedi. Kanuna bağlı olarak ikincil mevzuat olarak 3 tüzük, 6 yönetmelik, 11 tebliğin 14 Şubat 2012'ye kadar yayınlanması gerektiğini, ancak, yeni TTK'nın henüz yürürlükte olmaması nedeniyle Danıştay'ın onay veremediği için bunların yayınlanamayacağını söyledi. Türkiye'de şirketlerin yüzde 85'inin limited şirket olduğunu bildiren Kızılot, "Limited şirketinizi vergisiz olarak anonim şirkete dönüştürün. İki kişilik anonim şirket olur. Pay senedi bastıracağız. Pay senetlerinin iki yıl geçtikten sonra elden çıkarıldığında bundan doğan kazanç vergiye tabi değildir. Bazı yatırımlar yaparken anonim şirket olmanızda yarar var" dedi.
1956 MODELDEN 2012 MODELE GEÇİŞ
Yürürlükteki TTK'nın 1956'da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Kızılot, "Bu kanun, 56 model otomobilin günün ihtiyaçlarına cevap veremediği gibi yetersiz kalıyordu. Şimdi 2012 modelle değiştiriliyor. Günün ihtiyaçlarına, teknolojisine daha uygun. Ancak, bu kanunla ilgili iyimser ve kötümser olarak değerlendirebileceğimiz bölümler var. TTK’nın bütününde bardağın dolu tarafı çok fazla. Çok önemli düzenlemeler var. Boş taraflar da var. Esas olan boş ve dolu tarafına birlikte bakmak. Yeni TTK'ya göre şirket sahibi, ortağı yada yönetim kurulu üyeleri, 3'üncü derece yakınlarına vadeli yada taksitli satış yapamayacak. Yaparsa hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalınacak. Bu kanunla, limited ve anonim şirketlerinin sahibi, ortakları ya da yönetim kurulu üyelerinin 3'üncü dereceye kadar yakınları şirkete borçlanamayacak. Yani bir beyaz eşya dükkanının sahibi, ortakları ya da yönetim kurulu üyelerinin, annesi, kayınvalidesi, kayınbiraderi gibi 3'üncü derece yakınlarına vadeli ya da taksitli satış yapamayacak. Satış yapılırsa, satın alan kişiye, önce 20 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek. Eğer para cezasını ödemezse direkt 730 güne kadar hapis cezası verilecek" diye konuştu.
Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, toplantı sonunda, Prof. Dr. Kızılot'a günün anısına, Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan, Adana'nın simgesi olan tarihi eserlerin resimlerinin de yer aldığı tablo hediye etti, ayrıca, Çukurova GİAD'ın Onur Üyeliği Belgesi'ni verdi. 

FOTO GALERİ