Kurumsal

Kurumsal

Çukurova GİAD, anayasamızda belirlenen esaslar çerçevesinde, Türkiye’nin demokratik ve planlı bir düzen içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine, Adana genç işadamları olarak katkıda bulunmak, genç işadamlarının sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek yolu ile, toplumun sosyo ekonomik düzeyinin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak üzere 1992 yılında Adana’da kurulmuştur.

Çukurova GİAD bölgemizde faaliyet gösteren 7 genç iş adamı derneğinin bir araya gelerek 1 Eylül 2003’de kuruluşunu gerçekleştirdiği GİAF’ın (Güney-Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu) Kurucu Üyesidir ve Yönetim Kurulunda Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Çukurova GİAD Türkiye genelinde 9000’nin üzerinde üye ve 7 federasyon ile 3 Eylül 2004 tarihinde resmi kuruluşunu gerçekleştiren ve ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan TÜGİK’in (Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu) kurucu üyesidir ve Yönetim Kurulu’nda 1'i başkan yardımcılığı olmak üzere 2 üye ile görevlidir.
İlhami GÜNSEL, İbrahim İNAN, Nilgün ERGENE, Ö.Faruk DELİKANLI, Hakkı AKBAŞ, Hülya DEMİRYÜREK, Cengiz BULUR, Rafet BALKAROĞLU, Hasan YAMAN, Hüseyin ERGENE, Ayhan ŞENBAYRAK, Erhan ÇAYIRGAN, Remzi ERZİN, Tuncay COŞKUN, Yusuf YURTAN, Osman BAŞOĞLU, Ayşe DERİNÖZ.
Değerli Çukurova GİAD Dostları
Sevgili Çukurova GİAD Ailem
Kenti için çalışan Adana sevdalılarının 1992 yılında kurduğu Çukurova Genç İşadamları Derneği’nde iş hayatında başarılı, kenti ve ülkesi için çalışan, istihdam yaratan, birbirinden değerli üyelerimizin teveccühleriyle 3 dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet etme fırsatı ve şansı buldum. 11’inci, 12’inci ve 13’üncü dönemde değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çok önemli projeleri hayata geçirdik.
Kentimize ve ülkemize olan sevdamızla yürüttüğümüz bu zorlu görevde hayata geçirdiğimiz sayısız projelere ek olarak son hedefimiz 30 yıllık köklü geçmişe sahip derneğimizi kendi binasına kavuşturmak oldu. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız girişimler sonucunda derneğimiz için tahsis edilen alanda, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün olumsuz etkilerine rağmen binamızı inşa ettik. Hizmet binamızı Dünya Kenti Adana’mızın Proje Ofisi olarak tamamladık.
Çukurova GİAD’da başkanlığa geldiğim ilk günden bugüne kadar desteğini hiç esirgemeyen üyelerimizin teveccühleriyle 30 Mart 2021 tarihindeki olağanüstü genel kurul toplantısında 4’üncü kez hizmet bayrağı tevdi edildi.
Adana’ya katkı koyan, Adana’nın en önde gelen sivil toplum örgütü olmanın bilinci ve sorumluluğuyla 30 yıldır Adana’mız için her cephede savaştık, savaşmaya devam ediyoruz. Çukurova GİAD olarak yaptığımız Çukurova Zirvesi toplantılarımız, Adana ekonomisi ve sanayisi üzerine yaptırdığımız analizler, araştırmalar, Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığımız Adana'yı yatırım açısından tanıtan kitap ve saymakla bitmeyecek diğer tüm programlarımızın hedefinde ‘Dünya Kenti Adana’ vardı. Adana kabuğundan çıkmalı, zincirini kırmalıydı. Hep bunun için çalıştık. Zirve toplantılarla Adana’mızın sesini sınırlar ötesine, tüm dünyayla buluşturduk.
Başkanlığa geldiğim ilk günden bu yana inandım, hep söyledim, her platformda paylaşmıştım, söylemekten de asla vazgeçmeyeceğim. Bir kez daha söylüyorum.
Adana ‘sarı lira’.
Adana ‘Dünya kenti’.
Adana, Türkiye ekonomisinin gelişiminde dayanak noktası olan Çukurova metropolünün başkenti.
Yapılan ve yapılacak çok önemli yatırımlarla, enerji ve petrokimya yatırımlarıyla, Adana dünyanın önemli enerji nakil ve işleme merkezlerinden birisi olma hedefinde ilerliyor. Financial Times dergisinin geleceğin doğrudan yabancı yatırım bölgeleri arasında gösterdiği Adana, Türkiye’nin ekonomik büyümesinde de önemli bir kenttir. Konuğumuz olan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder de, zirvedeki konuşmasında Adana’nın Avrupa’nın ekonomik gelişmesinde çok önemli rol oynayacağını bildirmişti. Çok önemli lokasyona, yatırım kolaylıklarına ve yatırım avantajlarına sahip Adana, ekonomide, sanayide, yatırımda ligin üst sıralarında yer almalı, zirveye oturmalıdır. Sarı lirayı toprak altından çıkarıp, tozunu alıp, parlatma zamanı çoktan geldi. Adana sanayide, ekonomide, yatırımda, gelişimde, kültürde, kısacası her alanda yükselişe geçmeli, hak ettiği eski görkemli günlerine yeniden kavuşmalıdır. ‘Dünya Kenti Adana’ söylemi artık sözde değil, özde, gerçekte ve her alanda yaşam bulmalıdır.
İşte bu düşüncelerle yeni bir döneme daha başladık. Yeni dönemde yine çok çalışacağız. Köklü geçmişi, oluşmuş derin kurumsal hafızası ve tecrübesiyle gelenek sahibi dernek olan Çukurova GİAD, yaptığı her çalışma, gerçekleştirdiği her proje ile genç işadamlarının sosyal sorumluluk bilincini ve dayanışma ruhunu artırmayı sürdürecek, üyelerine, Adana'ya ve bölgeye çok önemli katkılar sunmaya devam edecektir.
Üyelerimizin katılımı ve desteğiyle kurumsal hafızamızın bize kazandırdığı tecrübeden de faydalanarak, geleneklerimizi muhafaza ederek bir sonraki döneme daha güçlü bir Çukurova GİAD teslim edecek, kentimiz için, ülkemiz için, vatanımız için çalışacağız.
Sevgi ve saygılarımla
Ömer Faruk SAKARYA
Yönetim Kurulu Başkanı
ÇUKUROVA GİAD

ÇUKUROVA GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi :

Madde 01: Derneğin adı, ÇUKUROVA GENÇ İŞADAMLARI  DERNEĞİ'dir. Kısa adı ÇUKUROVA GİAD'dır. Derneğin genel merkezi ADANA'dadır ve şubesi yoktur

Derneğin Amacı :

Madde 02: Derneğin amacı; T.C. Anayasanın öngördüğü prensiplere ve Atatürk ilkelerine uygun olarak faaliyet göstererek, bölgesel kalkınma yoluyla top yekün kalkınmayı; Teknolojik gelişmeye katkıda bulunarak, yüksek teknolojiye ulaşabilmek için teknoloji transferlerine sağlamaya çalışan ve risk sermayesi için gerekli altyapıyı hazırlamayı, Yabancı sermayesi için gerekli altyapıyı hazırlamayı, Yabancı sermaye ile ortaklıklar yaparak ulusal firmalarımıza uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmayı, ülke menfaatleri çerçevesinde topluma yararlı olmayı; Ulusal çıkarlarımıza uygun çağdaş ve demokratik Ülkelerin aynı paraleldeki meslek kuruluş ve diğer örgütleri arasında dünya çapındaki dostluk ve iletişimler kurmak yoluyla uluslararası anlayış, iyi niyet, barış ve işbirliği olgusunu geliştirmeyi amaçlayan Çukurovalı Genç İşadamları olarak hizmet vermektedir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

MADDE 3

Dernek  amacını gerçekleştirmek için;

Ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli seminer, konferans, toplantı, gösteri, gezi ve sergiler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir, Üyelerin ya da anlaşma yaptığı kişilerin ülkeye yararlı olacak telif tercüme eserlerini basabilir, bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir, çeşitli konularda ulusal ya da uluslararası düzeyde üyeleri, kent yada ülke yararına bilimsel yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir, burslar verebilir, başta web sayfası olmak üzere her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform kurabilir, arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve proje yapar ve yaptırır, yurt içi ve yurt dışında fuar ve kongre düzenleyebilir veya düzenlenen organizasyonlara katılabilir, bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir, yardım amacıyla piyango, balo, vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir, şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, gerekli izinleri almak kaydıyla dernek tüzel kişiliği adına gerekli gayrimenkul ve malları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerekirse ipotek tesis etmek, kiralamak, kullanım hakkını almak ya da işletmek, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, kredi almak, borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir,

iktisadi işletmeler kurabilir, mevzuatta belirtilen izinleri almak, bildirimleri yapmak kaydıyla uluslararası etkinliklerde bulunabilir, yurtdışında şube açabilir ve organizasyonlara üye olabilir, özel ve resmi kurumlarla işbirliği kurabilir, vakıf kurabilir, amacına uygun olarak benzer dernekler ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olabilir ve bu dernekler ile ülke içinde ve dışındaki amacına uygun kurulmuş ve kurulacak federasyon ve konfederasyonlar ile dernek, kuruluş ve organizasyonlara kurucu üye ve üye olabilir, faaliyetlerine katılabilir, bunlardan bağış alabilir, Teşvik alabilir, Fonlardan yararlanabilir, bunlara yardımda bulunabilir.

Dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurabilir. İş Dünyasına nitelikli iş gücü kazandırmak amacı ile Lise, Üniversite veya dengi okullarda okuyan veya mezun olmuş katılımcıların iş dünyasına daha adapte olmuş bireyler olabilmesi için , teorik ve pratik ders vermek amacı ile Kurs, Mesleki Eğitim Kurumu, Dershane, Akademi vb. kurabilir ve işletebilir. Üye, şirket ve işadamlarının Ticari ve sosyal faaliyetlerini daha etkin ve güçlü kılmak adına özel ve kamu kurumlarında her türlü faaliyette ve lobi çalışmasında bulunabilir. Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete basabilir, radyo ve TV yayın organları ve teşebbüsleri kurabilir.

Derneğin faaliyetleri herhangi bir şekilde belirli bir yöre ve kitle ile sınırlı olmayıp herkesin faydalanmasına açık bulunmaktadır.

Dernek Üyeliği :

Madde 04:

Derneğin üç türlü üyesi vardır;

Asil Üyelik: Dernekler yasasına göre derneğe üye olmaya engel hali bulunmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, 20 yaşını bitirmiş, T.C. tabiyetli, derneğin amacını benimsemiş özel kişiler derneğe üye olabilirler. Derneğe üye olabilmek için kişilerin Ticari-Sınai faaliyetlerde bulunan veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları yahut topluma ve ekonomiye yön veren kuruluşlarda yönetici konumunda görev almaları gerekmektedir. Profesyonel yönetici olarak çalışan kişilerde diğer üyelik koşullarını taşımak kaydı ile dernek üyesi olabilirler. 

Ayrıca basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik, kasti yaralama öldürme suçlarından biriyle mahkûm olmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 316 (suç için anlaşma), 317 (askeri komutanlıkların gaspı) ve 318’inci (halkı askerlikten soğutma) maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkum olmamak veya suçun vasfı veya niteliği önemli olmaksızın 2 yıldan uzun süreli hapis cezasına mahkum olmamak şartı aranmaktadır.

Üyelik başvurusunda dernek asil üyelerinden en az ikisinin tavsiyesi gerekmektedir. Önerilen üye hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır. Yabancıların derneğe üyeliği dernekler kanununa tabidir. Üyeliği uygun görülenler dernek tüzüğüne ait şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

Fahri Üyelik: Derneğin kurucuları ve tüzük değişikliği yapılan Genel Kurul öncesinde derneğin eski başkanları hiçbir şarta bağlı olmaksızın Fahri üyedir. Geçmiş tüzüklere göre fahri üyelik şartlarına haiz olan ancak derneğe yazılı olarak fahri üyelik talebinde bulunmayan üyelerin fahri üyeliklerinin geçerli olabilmesi için tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurulda belirlenecek süre içerisinde fahri üyelik taleplerini yazılı olarak bildirmeleri istenecektir.

Belirlenecek süre içerisinde fahri üyelik taleplerini yazılı olarak bildirmeyenlerin Fahri Üyelikleri düşürülerek kayıtları silinecektir. Bu hususların yürütülmesi ve ilgili işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Dernek üyeleri dışında ilim ve iş alemine mensup kişilerden layık görünenler, yönetim kurulu kararı ile Fahri Üye yapılabilir.

Fahri üyeler Genel Kurula iştirak edebilirler, oy kullanamazlar, dernek organlarını seçme hakları olmamakla birlikte, Yüksek İstişare Konseyine seçilme hakları vardır. Dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.

Fahri üyeler aidat ödemezler. Ancak, dernek tesislerinin kullanımında Yönetim Kurulunun belirleyeceği kullanım bedelini öderler.

Akademik Üyelik : Üniversitelerde Öğretim Elemanı  (Profosör, Doçent, Yard.Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi vb.)  olarak görev yapan  kişilere Yönetim Kurulu Kararı ile Akademik Üyelik verilebilir. Akademik üyeler için T.C. vatandaşı olma şartı ve Yaş şartı aranmaz.

Akademik Üyeler Genel Kurula iştirak edebilir ancak oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu oy çokluğu ile Akademik Üyenin üyeliğini düşürebilir. Akademik üyeler Genel Kurulca seçilen dernek organları haricinde derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarda görev alabilirler.

Akademik üyeler aidat ödemezler. Ancak, dernek tesislerinin kullanımında Yönetim Kurulunun belirleyeceği kullanım bedelini öderler.

Üyelikten ayrılma :

Madde 05: Üyeler, diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Bu isteklerini, Yönetim Kuruluna bir yazı ile bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri gerekir.

Bu şekilde dernekten ayrılan üyenin, 3 yıl içerisinde tekrar üyelik talebinin Yönetim Kurulu kararı ile kabulü halinde mevcut Üye Giriş Aidatının 4/1’ini ödemesi zorunludur.

Üyeliğe Son Verme :

Madde 06: Aşağıdaki hallerde üyenin dernek üyeliğinin sona erdirilmesi için Yönetim Kurulu tarafından karar alınır.

a) Dernek’in onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunan,

b) Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak harekette bulunan,

c) Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkan,

d) Dernek kurulları, yönetimi veya üyeleri hakkında küçük düşürücü, zan altında bırakacak mesnetsiz, söyleyiş ve davranışta bulunan,

e) Kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,

f) Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar,

g) Üye olma koşullarından herhangi birini geçici veya sürekli olarak kaybedenler,

h) Genel Kurul tarafından ya da Genel Kurulun Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak, belirlenecek ek ödeme veya katkı paylarını ödemeyenler ile en az 4 aylık gecikmiş aidat borçlarını Yönetim kurulunun yazılı talebi olmasına rağmen 15 gün içinde ödemeyenlerin üyelikleri, Yönetim kurulu kararı ile düşürülür ve kayıtlardan silinir.

 “a-b-c-d-e-f-g-”   bendlerine  göre  dernekten ilişiğinin kesilmesi gereken üyenin durumunu Yönetim Kurulu Haysiyet Divanı ile istişare eder ve üyeden üyelikten çıkarılma gerekçesi ile ilgili olarak savunması istenir. Tebliğden sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında  ilgili üyenin iştirak etmesi halinde  savunması dinlenir üyeliğe son verilip verilmeyeceği karara bağlanır. Savunma vermemesi veya toplantıya iştirak etmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği düşürülür.

“h”  bendine göre dernekten çıkarılanların, derneğe tekrar üye olmaları mümkündür. Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, mevcut Üye Giriş aidatı ve dernek üyeliklerinin son bulmasına neden olan birikmiş borçlarının tamamını tek seferde ödemeleri sureti ile üyelikleri kabul edilir.

Dernekten çıkan ve çıkarılanlar derneğe yaptıkları yardım ve aidatı geri isteyemezler.

 

Derneğin Organları

Madde 07: Derneğin organları aşağıdaki gibidir.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Haysiyet Divanı

 

Genel Kurul :

Madde 08: Genel Kurul, dernek asil üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur. Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulun görev ve yetkileri:

- Dernek organlarının seçilmesi,

- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve bu kurulların ibra edilmesi,

- Hesapların incelenmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

- Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,

- Derneğin feshedilmesi,

- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,

- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen ve diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

-Genel Kurul gerekli görülen hususlarda Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

Genel Kurul Toplanma Şekli ve Zamanı

Madde 09:

Genel Kurul üç yılda bir  Mart ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Ancak Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden dörtte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Genel kurul toplantı gününden bir gün öncesine kadar aidat borçlarını ödemeyen üyeler Genel Kurul Toplantısına katılamazlar. Seçme ve seçilme haklarını kaybederler. Fahri Üyeler ve Akademik Üyeler Genel Kurula katılabilir ancak oy kullanamazlar. Dilek ve temennilerde bulunabilirler.

 

Gündem :

Madde 10: Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin dörtte birinin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı Yeter Sayısı :

Madde 11: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda yeterli çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

Kongre Divanı :

Madde 12: Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasında imza ederek toplantı yerine giderler. Kongre Dernek Başkanı tarafından açılır. Ve toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir başkan ve iki katip seçilerek "Kongre Divanı" oluşturulur.

Toplantı yönetimi Kongre Başkanı'na aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

 

Genel Kurul Oy Kullanma, Karar Alma Usul ve şekilleri

Madde 13: Oylar gizli ve açık olarak kullanılır. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya pusulaların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş ve içi boş bir kaba atılması ile toplanır oy verme işleminin bitiminden sonra açık doküman yapılarak belirlenir. Yönetim ve Denetim Kurulları ile ilgili oylamalar dışındaki oylamalar açık oyla yapılır. Oylamalarda, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasının oyuyla kararlar alınır.

Yönetim Kurulu :

Madde 14: Yönetim Kurulu, Genel Kurulun, Dernek üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçeceği en az yedi en çok on bir asıl ve en az yedi en çok on bir yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu ilk toplantıda kendi arasında açık oyla bir başkan, en fazla iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman  seçer. Diğerleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilir. Derneği başkan temsil eder. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Kararda eşitlik olması durumunda başkanın oyu 2 oy yerine geçer. Geçerli özrü olmaksızın üç toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, yerine ilk yedek üye alınır.

 

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Gerekli olduğu takdirde çalışma ve usul tarzını tanzim maksadıyla bir yönetmelik yapmak,

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

e) Dernek tüzüğü ve ilgili mevzuatlarda belirtilen diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

f) Sahip olunan ya da işletilen tesislerin yönetimini ve kiralanması dahil her türlü işlemlerini yaparak bunlarla ilgili karar almak.

 

Denetleme Kurulu :

Madde 15: Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usule göre bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunar.

 

Haysiyet Divanı :

Madde 16: Haysiyet Divanı, Genel Kurulunca Dernek üyeleri arasında üç asil, üç yedek olmak üzere seçilir. Haysiyet Divanı, Dernek Tüzüğüne, amaçlarına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan veya derneğe kayıtlı asil üyelerin en az 1/10’inin yazılı dilekçesi ile hakkında şikayet olan üyelerin durumlarını inceleyerek, uyarı cezası veya bir yılı aşmak üzere geçici üyelikten çıkarma cezası ya da sürekli üyelikten çıkarılma cezası verebilir.

Şikayet dilekçelerinin şikayet olunan üyeye ibrası zorunlu değildir.

 

Yüksek İstişare Konseyi :

Madde 17: Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin zorunlu olmayan organıdır. Genel Kurulca seçilir.  Genel Kurul’da yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun önerdiği ve Genel Kurula katılanların % 20’sinin teklifi ile önereceği en az 5 en fazla 11 kişiden oluşur. Divan’da gösterilir. Dernek üyesi olma şartı aranmaz.

Konsey ilk toplantısında kendine bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Konsey yılda en az iki defa konsey başkanının daveti ile ve tam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konuları müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar, konsey kararları istişari nitelikte olup, yönetim kurulunu bağlamaz.

Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret ve tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal kuruluşlar, dernek ve vakıflar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, görüş teatisinde bulunmak üzere, Konsey Başkanlığınca devamlı ve geçici olarak davet edilebilirler. Bu kişiler, Konseyin oylamalarına katılamazlar.

 

 

Konseyin başlıca görevleri :

 

a) Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

b) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

c) Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve neticeyi almadaki etkinlikleri bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

 

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :

Madde 18: Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler, yönetmelikte belirtilen Genel Kurul Sonuç Bildiriminin şekli, içeriği ve diğer belgeler ile dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Derneğin Gelir Kaynakları :

Madde 19: Derneğin gelirleri şunlardır:

 

a) Giriş ve üye aidatı.

b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, çeşitli yarışmalar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Bağış ve yardımlar,

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak gelirler,

f)  Derneğin hizmet binası veya tesislerinden elde edilecek her türlü gelirler.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, İçişleri Bakanlığı'nın izni ile olur.

Üyeler girişte, giriş aidatı ve yılda, Genel Kurulun belirleyeceği miktarda, üye aidatı öderler. Giriş aidatı ve yıllık aidatlar her yıl günün ekonomik koşullarına göre genel kurulca tesbit edilir. Dernek, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

 

Dernekçe Tutulacak Defterler:

Madde 20: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Tüm bu defterlerin noterden tasdik edilmesi zorunludur.

Gelir ve Giderlere Usul :

Madde 21: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarla gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalma üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Basımevlerinde bastırılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernek adına gazete dergi ve basılı eserleri vererek bunlar karşılığında para ve başlıca yardım toplamak yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinme :

Madde 22: Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla, taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı almadan, ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanaklardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Taşınmaz mal edinmek amacı ile banka veya finans kuruluşlarından kredi alabilir. Dernek hizmet binası ve sosyal tesis yapmak amacı ile kamu kurum ve kuruluşlarından uzun dönemli arsa, arazi veya bina tahsisi alabilir.

Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde, dernekler yönetmeliği gereği Taşınmaz Mal Bildirimi doldurulmak sureti ile elektronik ortamda mahallin mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin Sandık Kurması :

Madde 23: Yürürlükte olan dernekler kanununa aykırı olmamak kaydı ile kanunda belirtilen amaç ve şartlara uygun yardım sandığı kurulabilir.

Lokal Açma :

Madde 24: Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı olmamak şartları ile bir lokal açabilir ve işletebilir.

Derneğin İç Denetim şekilleri :

Madde 25: Derneğin iç denetimi, dernekler yasası ve dernekler tüzüğüne göre, Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilebilir. Derneğin amacına ulaşması için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ile dayanışmanın sağlanması, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için Denetim Kurulunun tetkiklerine esas teşkil etmek üzere, Genel Kurulun onayı ile iç denetim yönetmelikleri çıkarılabilir.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi :

Madde 26: Genel Kurulun, derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin (temsilci üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde, usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gereklidir.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih halinde derneğin menkul ve gayri menkul malları, ADANA Sanayi ve Ticaret Odası'na devir edilir.

Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

 

Madde 27: Söz konusu cari yıla ait bütçenin yarısı kadar borçlanma yetkisi Yönetim Kurulundadır. Miktar aşımı Genel Kurul yetkisindedir.

 

 

Tüzük Değişikliği

 

Madde 28: Genel Kurul Tüzük Değişikliğinde kayıtlı üyelerin 2/3’ü ile toplanır, kararlar da toplantıya katılanların 2/3’ü ile alınır. Çoğunluk sağlanamayıp erteleme durumunda ikinci toplantıda yeterli çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının 2 katından az olamaz ve kararlar katılan üyelerin 2/3’ü ile alınır.

 

 

Derneğin Kurucu Üyeleri

Madde 29:

 

 

ADI-SOYADI                     BABA ADI           D.TARİHİ          UYRUĞU          MESLEĞİ

_________________                  ____________             ___________           _________           ___________

1.İlhami GÜNSEL             İHSAN                      1968                 T.C                   İşletmeci

2. İbrahim İNAN                    REŞİT                       1964                 T.C.                 End.Mühendisi

3. Nilgün ERGENE            KAZIM                     1964                 T.C.                 İşletmeci

4. Ö.Faruk DELİKANLI   HAKKI                     1965                 T.C.                Kamu.Yön.

5. Hakkı AKBAŞ                M.ERDOĞAN         1966                 T.C.                 Mimar

6. Hülya DEMİRYÜREK  EKREM                   1968                  T.C.                Avukat

7. Cengiz BULUR               HALİL                     1964                   T.C.               İşletmeci

8. Rafet BALKAROĞLU    BEDRİ                    1962                  T.C.                Ekonomist

9. Hasan YAMAN               MEHMET               1962                  T.C.                Diş Hekimi

10. Hüseyin ERGENE       GAFUR                    1964                 T.C                  Avukat

11. Ayhan ŞENBAYRAK  H.FEHMİ                 1965                 T.C                  İşletmeci

12. Erhan ÇAYIRGAN       ALİ                           1963                  T.C                 İşletmeci

13. Remzi ERZİN               EROL                        1967                  T.C.               Ekonomist

14. Tuncay COŞKUN        CAVİT                       1966                  T.C.               Ekonomist

15. Yusuf YURTAN           MEHMET                 1966                  T.C.               Mak.Müh.

16. Osman BAŞOĞLU      YÜKSEL                    1967                  T.C.               İşletmeci

17. Ayşe DERİNÖZ           M.NEDİM                  1965                  T.C.               İşletmeci

 

 

 

Tüzükte Açık Hüküm  Bulunmayan Haller

 

Madde 30: Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda yürürlükteki Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır. 29.01.2022

 

 

 

Ömer Faruk SAKARYA        Hakan BURÇ             Rafet MİLLİ        F.Oğuzhan ERTEM

Başkan                                 Başkan Yard.            Başkan Yard.     

> > > Kurtuluş Mah. Mücahitler Cd. Ahmet Adakoğlu İş Merkezi Asma Kat No: 78/20 Seyhan / ADANA adresinde mukim ÇUKUROVA GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ ("Cugiad"), kullanıcıların www.cugiad.org.tr ("Websitesi") ve Cugiad iştiraki web ve mobil uygulamalar ("Uygulamalar") üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, gizlilik politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bununla beraber kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Cugiad iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.

> > >  Kişisel bilgiler; ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca "gizli bilgiler" olarak anılacaktır.

> > > Cugiad, kişisel bilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dahilinde olan 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

> > > Cugiad, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Cugiad'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Websitesi'ne, Uygulamalar'a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Cugiad'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

> > > Cugiad'ın, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesi'nin ve Uygulamalar'ın kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

> > > Kullanıcılar, üyelik/kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sistem yöneticisine ya da dernek yöneticisine bildirim yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca Websitesi'nde yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

> > > Her kullanıcı, işbu Websitesi'ni ve Uygulamalar'ı ziyaret ederek veya kullanarak, işbu gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
Bu sitede çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezleri size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için kullanmaktayız. İnternet sitemizi ziyaretinize devam etmeniz halinde bu sitede kullanılan çerezleri kabul etmiş sayılacaksınız.. Daha fazla bilgi
Tamam